Alle berichten van Dick Toet

Over Dick Toet

Dick Toet (1942) is zijn hele loopbaan werkzaam geweest in de dagbladjournalistiek. Hij was onder meer parlementair redacteur (Brabant Pers), vijf jaar correspondent in de USA (Zuid Oost Pers) en bijna twintig jaar lid van de hoofdredactie van de Haagsche Courant

Genoeg van nepnieuws? Lees een krant!  

 

We worden overspoeld door nepnieuws, of liever nepinformatie, want om nieuws gaat het in feite niet. En er lijkt geen kruid tegen gewassen. Maar de oplossing is simpel: lees een krant. En  dan heb ik het natuurlijk over ordentelijke kranten, over onafhankelijke dagbladen met een fatsoenlijk redactiestatuut. Er is geen medium, dat zo objectief en compleet weergeeft wat zich in de wereld om ons heen afspeelt. En als u wilt, wordt dat complete en betrouwbare overzicht van het wereldnieuws zes dagen per week op uw deurmat bezorgd.

Maar ook de pers zit in het verdomhoekje sedert de Amerikaanse president Trump weerklank vindt met zijn kruistocht tegen de pers. En ook in ons land worden maatschappelijke kwalen, en niet alleen door PVV-leider Wilders, steeds vaker op het bordje van de pers gedeponeerd. Maar de krant is in Nederland al sinds mensenheugenis met niets anders bezig dan verslag doen over wat zich in de samenleving afspeelt. En ik kan u als ervaringsdeskundige met een halve eeuw dagbladjournalistiek achter de rug verzekeren dat die verslaggeving uiterst consciëntieus gebeurt. Verder lezen

Lluis Llatch  

 

Het is voor een  buitenstaander moeilijk een positie te kiezen in de strijd voor onafhankelijkheid van Catalonië tegen het centrale Spaanse gezag in Madrid. Je moet Catalaan zijn om het te kunnen begrijpen, is mij menigmaal verteld. Maar dat valt niet mee in een tijd, waarin versplintering en verbeten nationalisme worden geacht niet de meest vruchtbare denkrichtingen te zijn. We zijn al snel geneigd te denken aan afschrikwekkende ontwikkelingen, zoals die zich recent op de Balkan en in de Kaukasus hebben voorgedaan. En ook de Spanjaarden zelf zijn nog maar net bekomen van de niets ontziende strijd van de Baskische afscheidingsbeweging ETA om een eigen staat te vestigen.

Maar veel Catalanen kunnen het uitleggen. Ze zijn het beu om als meest welvarende Spaanse regio op allerlei manieren te worden achtergesteld en tegengewerkt. De Catalaanse vrijheidsbeweging is al vele jaren actief. Met name onder het dictatoriale regiem van generaal Franco was er heftig ondergronds verzet tegen ‘Madrid’.

Aan het eind van de jaren zeventig woonde ik in Washington en ontmoette daar via een Nederlandse onderzoeker twee Spaanse wetenschappers, die verbonden waren aan het National Institute of Health. Verder lezen

Genderplassen  

Sinds de sociale media vrijwel gemeengoed zijn geworden, ontstaan er nogal eens discussies die de vorm van een veenbrand aannemen. Een brand dus zonder al te veel schade, maar steeds weer oplaaiend en nagenoeg niet te bestrijden.

Al een paar weken woedt een discussie over genderneutraliteit en wildplassen. Gender is een vrij nieuwe term om niet aangeboren verschillen tussen man en vrouw aan te duiden, wildplassen is van alle tijden, maar trekt grote aandacht, nadat een wildplassende vrouw een boete kreeg omdat ze volgens de rechter ook wel van een mannenplasplek gebruik had kunnen maken.

De rechter schijnt het wat genuanceerder te hebben gezegd, maar het blijft toch merkwaardig vrouwen in hoge nood te verwijzen naar een plek, die duidelijk bedoeld is voor mannen. Verder lezen

Volkslied

 

Al ruim een half jaar kijken we naar de formatie van een kabinet. Veel geheimtaal, gewichtigdoenerij en de opwellende gedachte dat het er eigenlijk niet zoveel toedoet. Het land zonder kabinet draait gewoon door. Sterker nog, de vaderlandse economie staat er zo ongeveer beter voor dan ooit. Dat versterkt het al bestaande vermoeden dat regeren ook tot veel onrust en verstoring leidt.

Maar gelukkig was er deze week ‘breaking news’. De onderhandelende partijen, al enige tijd VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn het over een belangrijk punt eens geworden. Het Wilhelmus, ons volkslied dus, moet volledig in ere worden hersteld. Het lied moet weer verplicht op school worden onderwezen en daarbij in een mooi historisch perspectief worden geplaatst.

Beschamend, een ander woord past hier niet. Je bent maandenlang moeizaam bezig met het bereiken  van politieke overeenstemming tussen vier nogal verschillende partijen en wat rolt er als een van de eerste nieuwe speerpunten uit: eerherstel van het volkslied. Verder lezen

Klaver: slechte beslissing, maar wel begrip  

 

De beslissing die GroenLinks leider Jesse Klaver moest nemen aan het eind van de tweede formatieronde was buitengewoon lastig. Dat valt voor iedereen die zich een beetje verwant voelt met een meer progressief gedachtegoed moeilijk te ontkennen. Het vluchtelingenvraagstuk is voor een groot deel van de Nederlanders eenvoudig een kwestie van grenzen dicht of minstens een flinke rem op de toestroom van mensen die huis en haard verlaten om elders een beter bestaan op te bouwen.

Het verschil tussen politieke- en oorlogsvluchtelingen aan de ene kant en economische vluchtelingen aan de andere kant verdwijnt niet alleen aan de borreltafel al snel uit het zicht. Verder lezen