Alle berichten van Paul van Velthoven

Over Paul van Velthoven

Paul van Velthoven is freelance journalist en schrijft vooral over politieke en religieuze onderwerpen. Hij was chef van de opiniepagina van de Haagsche Courant en daarvoor onder meer redacteur geestelijk leven bij dagblad Het Binnenhof. Hij publiceerde een studie over de Franse denker Raymond Aron. Onlangs verscheen van hem ‘Franstaligen tegen Vlamingen – Hoe België als natie mislukte’.

Amerika’s nieuwe strategie  moet China in het gareel brengen

 

De landen van de Europese Unie werden niet gehoord, laat staan dat ze gevraagd werden te participeren in het ingrijpende besluit van de Amerikaanse president Biden om door middel van een nieuw militair bondgenootschap samen met Australië en het Verenigd Koninkrijk een dam op te werpen tegen een steeds assertiever China in de Stille Oceaan. Waar de Verenigde Staten  onder het presidentschap van Trump het autoritaire Chinese bewind van Xi Jinpin op eigen houtje probeerden aan te pakken, neemt Biden de draad weer op door met bondgenoten een veel beter uitgekiende strategie te proberen de expansie van China in te dammen. Ooit werd na de Tweede Wereldoorlog door middel van de oprichting van de NAVO dezelfde indammingsstrategie succesvol beproefd om het communistische gevaar  van Rusland te keren. Maar dit keer speelt vooralsnog het verenigde deel van Europa  zelf daar geen rol in.

In het vorige week gelanceerde  akkoord wordt overigens nergens direct of officieel naar China verwezen, maar de betekenis van het Aukus (Australië-United Kingdom- United States)-akkoord kan uiteraard door de Chinezen niet worden misverstaan. Het is de toepassing van een eeuwenoud beproefd beginsel: wie de vrede wil veilig stellen, bereide zich voor op de oorlog. Hoe agressief de Chinese opstelling momenteel is blijkt wel uit de manier waarop Taiwan door China wordt bejegend. Een gewapend conflict om het eiland dat China als een eigen provincie beschouwt kan nog steeds niet worden uitgesloten, maar de kans daarop lijkt nu eerder kleiner te worden.

Voor AUKUS zijn de Amerikanen  bereid de nieuwste technologie beschikbaar te stellen. Verder lezen

China moet aan zet: waar kwam het Corona virus vandaan?

 

De Amerikaanse regering wil opnieuw onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de Chinezen na lang dralen en onder extreem strenge veiligheidsmaatregelen dit voorjaar toestonden leverde onvoldoende  nieuwe inzichten op. Het  gaf geen uitsluitsel over de hamvraag: was het virus op natuurlijke wijze overgesprongen van dier op mens op de dierenmarkt  in Wuhan of was het virus door een fout van een van de medewerkers ontsnapt uit het Chinese nationale laboratorium voor virusonderzoek  in dezelfde stad? De Chinezen sloten die laatste mogelijkheid categorisch uit, en daar sloot de WHO zich min of meer bij aan, maar de VN-organisatie erkende tegelijkertijd dat de Chinezen reële vragen over de herkomst onbeantwoord lieten en dat  hun medewerking aan het onderzoek minimaal was geweest.

Ondertussen zaten de Amerikaanse inlichtingendiensten afgelopen jaar niet stil. Zij verzamelden  al onder Trump een hoop nieuwe gegevens over de toedracht van het ontstaan van de pandemie. Maar zij zouden niet gewild hebben dat deze gegevens met een louter politiek doel zouden worden uitgebuit zoals onder Bidens voorganger  Trump was gebeurd. Die noemde het Covid 19 virus zonder bewijzen daarvoor aan te dragen het Chinavirus. De Chinezen gaven hem lik op stuk door op al even propagandistische wijze rond te bazuinen dat het virus China was binnengesmokkeld door de Amerikanen tijdens een sportontmoeting in 2019.

De nieuwe Amerikaanse regering onder Biden wil echter niet van propagandistische oogmerken beschuldigd worden. Onderstreept wordt in de VS ook dat onbetwistbare vaststelling van de oorsprong van het virus de gelegenheid biedt herhaling van een pandemie te voorkomen. Maar desalniettemin is natuurlijk het politieke belang van de juiste oorsprong navenant. Er bestaat bij de Amerikaanse inlichtingendiensten geen eensgezindheid over de vindplek van het virus, maar nu president Biden vorige week naar aanleiding van het materiaal dat hij van zijn inlichtingendiensten  onder ogen heeft gehad bij hen er op aan heeft gedrongen  het uiterste te doen om de waarheid over het ontstaan van het virus te achterhalen heeft de theorie dat het virus uit het laboratorium van Wuhan is ontsnapt opnieuw vleugels gekregen. Verder lezen

CDA kan sleutelpositie opnieuw veroveren

 

De verkiezingen zijn voor het CDA rampzalig verlopen. Toch waren de vooruitzichten lange tijd ronduit goed na het vertrek van partijleider Sybrand Haersma Buma in 2019: minstens twee kroonprinsen had de partij tot zijn beschikking, Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en niet te vergeten Pieter Omtzigt die zich zelf overigens geen leidersrol had toebedacht.

Hoe kon het zo fout gaan? De aanwijzing van de lijsttrekker werd in het CDA decennia lang vanuit het bestuur strak geleid. Denken we in dit verband slechts aan een partijvoorzitter als Piet Bukman. De huidige deeltijds-voorzitter Rutger Ploum had de regie daarentegen helemaal niet in handen.  Om tot een keuze te komen speelde hij met het idee van een lijsttrekkerschapsverkiezing.  De Jonge vond het van begin af een slecht idee. Terecht had hij lering getrokken uit de beschamende gang van zaken bij de PvdA waar Diederik Samson het in de verkiezingscampagne van 2016 aflegde tegen Asscher, die beiden een even groot aandeel hadden gehad in het controversiële bezuinigingsbeleid van Rutte II.

Dit was niet voor herhaling vatbaar, maar het gebeurde nu toch, toen Hoekstra als meest getipte kandidaat het liet afweten. Daarmee glipte het proces helemaal uit handen van het partijbestuur en dat werd nog eens verergerd werd door de betwiste gang van zaken bij de verkiezing zelf waarbij  De Jonge slechts een klein aantal stemmen meer zou hebben behaald dan Omtzigt. Tegen heug en meug accepteerde De Jonge het resultaat. Hij deed het meer uit plichtsgevoel dan ambitie  Ondertussen had hij als hoofdverantwoordelijke voor het coronabeleid nauwelijks greep op de epidemie omdat al zijn maatregelen in handen waren van uitvoeringsorganisatie die zijn  ministerie niet zelf kan bijsturen. De Jonge deed er dan ook heel verstandig aan het lijsttrekkerschap op te geven om zich op zijn hoofdtaak te concentreren.

Zo kwam Hoekstra onvermijdelijk alsnog in beeld, maar wel veel te laat. Verder lezen

Biden’s zware taak: In de voetsporen treden van Franklin Roosevelt

 

Lange tijd leek het er op dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden bij zijn aantreden komende week als hoogste prioriteiten had het  herstel van de binnenlandse vrede door een president voor alle Amerikanen te willen zijn. Daarnaast zou hij  Amerika’s gehavende reputatie bij zijn bondgenoten in het Westen en in Azië moeten repareren. Maar de door Trump georkestreerde aanval op het Amerikaanse Congres heeft duidelijk gemaakt dat de democratie in de VS zelf nog steeds in acuut gevaar verkeert. De man die vier jaar lang wind had gezaaid door waar het maar kon alle regels van de Amerikaanse rechtsorde te negeren, heeft een storm geoogst die de Amerikaanse democratie tot nu toe maar ternauwernood heeft doorstaan. Nu zal het zaak zijn om Trump zelf uit te schakelen voor een nieuw openbaar ambt.  Beslissend voor de in gang gezette afzettingsprocedure is een meerderheid van twee derde in de Senaat. De Republikeinse senatoren die daarvoor moeten zorgen durfden voor het merendeel hun stem niet in het openbaar te keren tegen de man die de staatsorde zelf op het spel zette om aan de macht te kunnen blijven.

Het blijft schokkend dat  zelfs nadat de door Trump opgejutte indringers uit het Congres waren verwijderd acht Republikeinse senatoren en 138 Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden de verkiezing van Jo Biden’s resultaat nog steeds niet wilden goedkeuren. Het kleine aantal Republikeinen dat daartoe wel bereid was, werd het mikpunt van de bestormers van het Capitool. Deze senatoren werden gezien als verraders van hun idool, Donald Trump. De rol van deze rechtse extremisten is bij lange na nog niet uitgespeeld. Verder lezen

Biden krijgt genoeg kansen nu het doek voor Trump valt

 

Wat Donald Trump de komende tijd ook in gang zal zetten om de nieuwe president Biden dwars te zitten door ongefundeerde beschuldigingen voor de rechter te brengen, toch mag van één zekerheid worden uitgegaan. Nooit zullen  Amerikaanse rechters zo’n duidelijke  uitspraak van de kiezers als Biden nu gekregen heeft, kunnen  verwerpen. Met waarschijnlijk 306  kiesmannen, wanneer de resultaten van de resterende staten binnen zijn (evenveel als Trump kreeg in 2016) en bijna 75 miljoen stemmen, heeft Biden gescoord op een manier die nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis is vertoond.

Er is  gezegd dat de Democraten met een veel jongere frisse kandidaat aan de slag hadden moeten gaan en Biden had mede daarom bij de voorverkiezingen begin dit jaar een ronduit zwakke start in vergelijking met andere veel belovende kandidaten als Bernie Sanders en Pete Buttigieg.  Maar nu blijkt Bidens lange ervaring in de hoogste regionen van de Amerikaanse politiek een enorm voordeel te zijn om in ongekend moeilijke omstandigheden zijn gezag in Washington te vestigen. Verder lezen