Aziatische landen succesvol in strijd tegen coronavirus

 

De politici en gezondheidsinstanties in de Europese landen lijken vooral naar elkaar te kijken om te weten hoe ze op de meest effectieve manier het coronavirus kunnen bestrijden. Nederland mikt volgens premier Rutte blijkens een door het RIVM aangestuurde strategie op het ontstaan van een zogeheten groepsimmuniteit: de grote meerderheid van de bevolking zal geen ernstige gevolgen van het virus ondervinden en zal daardoor een dam kunnen opwerpen tegen de kwetsbaren, voornamelijk ouderen, die daar wel het slachtoffer van worden en mogelijk zullen komen te overlijden.

Geschat wordt dat bij een dergelijke strategie een tot twee procent op het totaal aantal besmette personen (op grond van de laatste ervaringen) het virus niet overleeft, maar dan gaat wel om tienduizenden personen. Het spreekt vanzelf dat deze strategie een belangrijk economisch doel dient: het is niet haalbaar om het land geheel op slot te doen (‘lock down’), omdat geen enkele overheid dat lang zal kunnen betalen. Daar komt voor de meeste westerse landen nog bij dat de grondstoffen voor de testen hier in het Westen volstrekt onvoldoende mate voorhanden zijn. Logistieke overwegingen lijken te hebben meegespeeld in de door premier Rutte aanbevolen strategie.

 

Enkele grote Europese landen zoals Italië, Spanje, en Frankrijk kiezen niet voor de Nederlandse benadering (die ook in het Verenigd Koninkrijk overwogen wordt) en proberen koste wat het kost het virus in zijn verspreiding te redden door het openbare leven geheel tot stilstand te brengen. Hierbij vinden ze de aanpak van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) op hun weg die alle landen heeft opgeroepen de verspreiding van het virus koste wat kost te stoppen door tegelijkertijd ook uitgebreid te testen en patiënten vervolgens te behandelen.

Daarbij is het vooral interessant te kijken naar een aantal Aziatische landen die er tot nu toe in geslaagd zijn de verdere verspreiding effectief te verhinderen of zelfs tot staan te brengen. Taiwan, Singapore, Japan en ook Zuid-Korea blijken namelijk zeer succesvol te zijn in het bedwingen van de verspreiding van het virus. In tegenstelling tot China, waarvan de propagandaorganen zich nu op de borst kloppen door nu de wereld voor te houden hoe het virus bedwongen kan worden door op autoritaire wijze miljoenen mensen uit te sluiten van het openbare leven, hebben de andere genoemde Aziatische landen lessen getrokken uit eerdere epidemieën die dit werelddeel in de afgelopen twintig jaar hebben getroffen waaronder het uit China afkomstige Sars in 2003.

Taiwan blijkt volgens een bericht in de Financial Times veruit het meest succesvolle voorbeeld. Ondanks dat er een zeer intensief verkeer bestaat met het Chinese vasteland, kende Taiwan vorige week tot nu toe maar 53 geconstateerde gevallen van besmetting, terwijl er tot nu toe slechts een dode te betreuren viel. In Singapore zijn tot nu toe geen doden gevallen, terwijl vorige week 243 gevallen van besmetting werden gemeld. In beide gebieden moeten alle mensen zeer strenge hygiënemaatregelen in acht nemen. Het belangrijkste verschil is dat er anders dan in het Westen op massale wijze wordt getest, desnoods met mobiele brigades, om de plekken vast te stellen waar het virus zich manifesteert, de besmette personen vervolgens te isoleren en te behandelen. Hierbij wordt, zoals de viroloog professor Alberto Fassati in dezelfde krant uitlegt, de nieuwste technologie gehanteerd om de uitbraak van CO19 te managen. Diagnostische kits worden in met name Taiwan overal ter beschikking gesteld om snelle ontdekking van het virus vast te stellen. Mobiele telefoons worden gebruikt om het publiek te informeren waar zich mogelijk haarden van besmetting bevinden en daar van weg te blijven. Deze benadering blijkt veel effectiever te zijn dan ongenuanceerd hele gebieden van het openbare leven op slot te doen. Volledige afsluiting kan trouwens volgens hem maar enkele weken worden volgehouden. Onvervaard testen om snelle detectie van het virus vast te stellen nu het zich nog niet overal heeft verspreid is, aldus Fassati, onmiddellijk geboden.

 

Deze benadering is nu ook voor het eerst in Italië toegepast waar na China de  meeste slachtoffers van het virus zijn gevallen. In het plaatsje Vo bij Venetië werden de 3300 inwoners vorige week systematisch een aantal malen allemaal getest of ze nu symptomen vertoonden of niet (en vervolgens zo nodig behandeld). De spreiding van het virus blijkt daardoor in Vo tot stilstand te zijn gekomen. Ook hier werd de raad van de Wereld Gezondheids Organisatie ter harte genomen.

Zuid-Korea kreeg eind februari te maken met een plotselinge grote uitbraak van het virus. Als gevolg van eerdere ervaringen met dodelijke virussen kwam nu een grote actie op gang om de haarden van het virus met testen en isoleren de kop in te drukken. Van de 900 besmettingen eind vorige week is het aantal nu gezakt naar nog geen honderd begin deze week. Ook in Japan en Hongkong blijkt men met de meest moderne technieken het virus te kunnen detecteren. Ook daar leeft de herinnering aan het Sarsvirus nog heel sterk en is daar lering uit getrokken. Klassen in Japan werden gesloten, het dragen van mondkapjes is verplicht. Haarden van besmetting worden nauwkeurig in kaart gebracht, dit alles als het resultaat van uitgebreid testen.

Professor Fassati wijst er ook op dat het uitgebreid testen en opsporen van het virus wat de kosten ervan betreft volstrekt verbleekt bij de economische en humanitaire kosten die nu door de overheid worden gemaakt om bedrijven en andere instellingen voor langere tijd overeind te houden.

Paul van Velthoven

Over Paul van Velthoven

Paul van Velthoven is freelance journalist en schrijft vooral over politieke en religieuze onderwerpen. Hij was chef van de opiniepagina van de Haagsche Courant en daarvoor onder meer redacteur geestelijk leven bij dagblad Het Binnenhof. Hij publiceerde een studie over de Franse denker Raymond Aron. Onlangs verscheen van hem ‘Franstaligen tegen Vlamingen – Hoe België als natie mislukte’.

Een gedachte over “Aziatische landen succesvol in strijd tegen coronavirus

Reacties zijn gesloten.