Categorie archief: Artikelen

Waarom is Links opeens uit de gratie?

 

De armoede neemt toe. De topsalarissen en bonussen nog vele malen sneller. Is de WOZ-waarde van uw huis dit jaar ook met 60.000 euro toegenomen? Vast wel. Dat is dan 5000 per maand, waarvoor u niets hoeft te doen. Kassa dus. Links lijkt daarom makkelijk te kunnen scoren. Temeer daar het kabinet een potje maakt van het corona-beleid. Maar waarom is het dan niet gelukt? Sterker nog, Links heeft dramatisch verloren.

 

De PvdA handhaaft zich gelukkig. Maar SP en GroenLinks zijn gehalveerd. Goed, die hebben gladpratende yuppen in dienst als leider, met dure maatpakken. Daar prikken linkse mensen (vroeger vaak arbeiders geheten) snel doorheen. Ook willen Jesse en Lilian opeens gaan meeregeren. En minister worden, inclusief dienstauto. Daarom zijn ze afgestraft.

 

Toch begrijp ik het niet. De PvdA is inmiddels een soort 70+ geworden met dito standpunten. Geen enkele kiezer van onder de 40 stemt daar nog op. Hoeveel  bewondering iedereen ook heeft voor Ploumen met haar mission impossible.  Maar opgeteld  zijn de 3 linkse partijen opeens een factor van nul betekenis geworden.

 

Sigrid Kaag heeft 5 zetels gewonnen. En Volt is ook een hoopvolle ontwikkeling. Maar het raadsel van deze verkiezingen is de dramatische teloorgang van Links.

 

 

De kwetsbare rechtsstaat

 

Nog een paar dagen, en dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ik hoop dat iedereen gaat stemmen en dat iedereen ook op de goede partij gaat stemmen. Dat leg ik even uit.

 

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden, als die partijen dat willen, onafhankelijk doorgerekend: voor welke plannen trekken partijen geld uit en wat zullen de gevolgen zijn van verwezenlijking van die plannen? Het Centraal PLanbureau (CPB) doet de algemene  financiële doorrekening en kijkt naar de sociaal-economische gevolgen, het Planbureau voor de Leefomgeving berekent de milieu- en klimaatgevolgen. Veelzeggend was onlangs dat de VVD wel het CPB de plannen liet doorrekenen, maar het Planbureau voor de Leefomgeving niet. Dus ontbraken in de vergelijking van de partijprogramma’s de milieueffecten van de VVD-plannen. In dat gat sprong GroenLinks, dat die berekening alsnog uitvoerde. Dus weten we nu: als u het milieu wilt verbeteren, moet u geen VVD stemmen.

 

Nog veel ernstiger waren de resultaten van de rechtsstatelijke doorrekening. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de verkiezingsprogramma’s doorgepluisd op plannen die indruisen tegen onze rechtsstatelijke principes, zoals: houdt de overheid zich aan haar eigen regels, worden fundamentele rechten en vrijheden van burgers gerespecteerd en hebben ze effectieve toegang tot de onafhankelijke rechter?

En dat was schrikken. Er zijn maar drie partijen die volledig groen licht krijgen voor rechtsstatelijkheid: GroenLinks, PvdA en D66. Alle andere partijen, ALLE ANDERE PARTIJEN, krijgen oranje en/of rode stoplichten van de advocaten voor sommige voorstellen uit hun programma’s. Al die andere partijen die de mond vol hebben van de rechtsstaat, nemen het er in de praktijk niet zo nauw mee. Denk aan de PVV, Ja21, CDA, Christenunie, SGP, VVD, SP, Partij voor de Dieren, Denk.

 

En? Gaat u op de goede partij stemmen? De rechtsstaat is een kwetsbaar bezit dat permanent onderhoud vergt.

 

Omkoopzaak kan lastig worden voor Duitse minister

 

  

Het kon niet uitblijven. Als mensen geld ruiken, is de verleiding groot om van het rechte pad af te wijken. Er worden dubieuze deals gemaakt en soms wordt smeergeld betaald. Af en toe zijn politici daarbij betrokken. Wie weet komen ze er veel vaker mee weg dan we denken, maar bij tijd en wijle lopen ze toch tegen de lamp. Dat is nu het geval bij de mondkapjes-affaire in Duitsland, een smeergeldzaak, waarover iedere dag nieuwe feiten aan het licht komen. Ook over de rol van de minister van Volksgezondheid, Jens Spahn (CDU).

Spahn, aanvankelijk een sterke bewindsman in de coronacrisis, komt steeds meer onder vuur te liggen. De inentingscampagne verloopt allesbehalve voorspoedig, vooral omdat Duitsland zich afhankelijk heeft gemaakt van het Brusselse inkoopbeleid en omdat de deelstaten moeite hebben met de schema´s. AstraZeneca is voor oudere mensen in opspraak geraakt en in plaats van het programma aan te passen blijven 2 miljoen doses liggen. De Bondsrepubliek sukkelt hopeloos achteraan in Europa. De Britse Daily Mail kopte honend dat Duitsland de inentingsoorlog aan het verliezen is.

Kortgeleden beloofde Spahn gratis sneltesten voor iedereen, wat een nogal impulsieve actie bleek te zijn, waarover hij niet voldoende had nagedacht of overleg had gepleegd. Het was een mooi gebaar, dat hij stralend presenteerde, maar daar bleef het dan ook bij; de royale actie blijkt onhaalbaar, de tests zijn niet in voldoende mate beschikbaar en bovendien is het een nogal dure grap. Merkel heeft het inmiddels wel een beetje gehad met Spahn, haar lichaamstaal bij de communicatie met haar partijgenoot spreekt boekdelen. Verder lezen

Kortzichtigheid

 

Deze column gaat niet over Wopke Hoekstra, die op de ijsbaan van Thialf een baantje trok met Sven Kramer. Vergelijk hem met King Willie die de vakantie met zijn gezinnetje in Griekenland door wilde brengen toen alle Nederlanders van Mark Rutte thuis moesten blijven. Of in Amerika met senator Ted Cruz, die voor vakantie afreisde naar Mexico, terwijl in zijn staat Texas mensen door de extreme kou in acute nood raakten. Vergelijk hem met justitieminister Ferd Grapperhaus die afgaf op “asocialen die geen anderhalve meter afstand houden” en vervolgens op zijn eigen trouwfeest alle regels overtrad.

Hoekstra zal ermee wegkomen, want het CDA wil niet met Pieter Omtzigt of Mona Keijzer blijven zitten. Dus daarover gaat deze column niet. Overigens, als ik lijsttrekker van het CDA was, zou ik direct het campagneteam ontslaan; het was toch hun idee om een leuke campagnefoto te maken van Wopke en Sven? Geen politieke antenne.

Want deze column gaat over kortzichtigheid. Neem de informatieavond over Het Park in Rotterdam. Druk tegenwoordig in Het Park; iedereen wil naar buiten. Nu gaan ze Het Park herinrichten. Vandaar de informatieavond. Iemand vroeg of de parkslapers, vaak Oost-Europese arbeidsmigranten, die zodra ze hun werk kwijtraken, ook geen huisvesting meer hebben, een humaner slaapplaats kan worden aangeboden dan daar in de bosjes. Een andere wijkbewoner reageerde dat niemand toch last had van parkslapers. Geen probleem dus, volgens hem. Alsof Oost-Europese arbeidsmigranten ervan dromen om lekker in de winter in de bosjes van Het Park te slapen. Maar niet iedere dakloze is zo’n vrolijke zwerver als Swiebertje. De meeste daklozen hebben echt liever een dak boven hun hoofd dan een vochtige slaapzak in de bosjes van een openbaar park. Alleen, door die gekke regels in Europa om ‘uitkeringstoerisme’ te voorkomen, kunnen Oost-Europeanen in de problemen hier geen kant op: geen hulp, geen noodopvang, niets. Als je Pool bent en pech hebt, resten alleen de bosjes van het park.

Gemeenten, stel de voorzieningen open voor iedereen die ze nodig heeft!

 

Rutte faalt als crisismanager

 

Het virus is nu al een heel jaar onder ons en nog steeds is het beleid niet op orde. Sterker gezegd: het is nog altijd een puinhoop. Dat is te wijten aan individuele ministers als de Jonge en Slob, maar ook aan de aanvoerder van de club: Mark Rutte. Hij faalt volkomen in zijn rol als minister-president. Als zijn ministers incompetent blijken te zijn en hij ze niet kan ontslaan om partijpolitieke redenen, moet hij ze onder curatele stellen en zelf de regie overnemen.

Dat heeft hij nagelaten, wat ons tot dusver 3000 onnodige doden heeft gekost.

Hoe komt dat? Mist Rutte de geest- en daadkracht van een Lubbers? Of is hij bang fouten te maken met het oog op de komende verkiezingen? Ik denk beide.

Hij had tegen die ijdele zwetser de Jonge en die slome Slob moeten zeggen: het is duidelijk dat jullie het niet aan kunnen. Voortaan doe je niks zonder mij. Hij had er kortom een Chefsache van moeten maken, zoals Merkel, Macron en Johnson dat doen. En nu ook Joe Biden.

Zijn de versnipperde GGD’s niet bij machte het testen en prikken voor elkaar te krijgen? Dan benoem ik een regerings-commissaris. Ook schakel ik het leger in, zoals in 2009 is gebeurd met de Mexicaanse griep. Ik neem de eindbeslissing over alle maatregelen en niet dat incompetente VWS. Ook leg ik dat OMT aan banden. En er komen tijdig duidelijke richtlijnen voor het onderwijs.

Maar Rutte deed niks van dat alles. Formeel ligt het wat moeilijk in onze staatkundige verhoudingen. Maar een man met zijn statuur en ervaring had dat gewoon kunnen afdwingen. Nood breekt wet. En anders vertrekken die e Jonge en Slob maar door de achterdeur. Maar daarvoor miste Rutte kennelijk de moed en het gezag.

En als hij het in zijn eentje niet aandurft, kan hij een coalitie sluiten met mensen als Hoekstra en Koolmees, zodat een meerderheid ontstaat in de wekelijkse ministerraad. En er eindelijk een slagvaardig beleid wordt gevoerd.

Nu zijn we de risée van Europa. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven.