CORONA: VOOR WIE ZIJN DE RESTVERSCHIJNSELEN?

 

Iedereen kan Covid-19 krijgen. In die zin maakt het virus geen onderscheid. Ben je rijk, ga je naar Noord-Italië op wintersportvakantie. Ben je arm, woon je dicht op elkaar gepakt in een asielzoekerscentrum waar covid-19 is uitgebroken. Maar wie betalen, ziek of niet ziek, uiteindelijk de rekening van corona? Dat konden we raden, toch?

 

Vrouwen om te beginnen. Ze worden met de lockdown vaker slachtoffer van huiselijk geweld. En neem Somalië, waar genitale verminking nog vaak voorkomt. Daar zorgt de lockdown er voor dat veel meer vrouwen en meisjes genitaal worden verminkt: ze worden massaal slachtoffer van grootschalige huis-aan-huisacties.

Zwarte Afro-Amerikanen om een volgende groep te noemen, veel meer dan hun witte landgenoten: het coronavirus maakt onder dit deel van de Amerikaanse bevolking veel meer slachtoffers.

Jongeren dan: de arbeidsmarkt zit voor schoolverlaters bijna op slot als gevolg van de economische recessie, waarin we nu zitten. En van die schoolverlaters hebben degenen met de laagste opleiding natuurlijk weer minder kans op werk dan hun leeftijdgenoten met meer opleiding.

De werkloosheid loopt op en dat betekent dat de flexwerkers en de laagst opgeleiden het eerste hun baan verliezen. En bovendien gaan de klappen vallen waar zij vaak nog een baan kunnen krijgen: in de horeca en in de toeristische sector.

Op de scholen, die langzaamaan de poorten weer openen, is de corona-lockdown het meest fnuikend voor de leerlingen met een taalachterstand of andere leerproblemen, denk aan de kinderen met ouders die geen of slecht Nederlands spreken.

Kortom, het is met corona net als met alle andere rampen: de kans dat je wordt getroffen en echt in de problemen komt, is groter als je armer bent en aan het kortste eind van de macht trekt.

 

Dus kabinet, hoezo miljarden in zombiebedrijf KLM storten?

 

Marieke Bolle
Latest posts by Marieke Bolle (see all)

Over Marieke Bolle

Marieke Bolle (1957) is communicatie-adviseur en kunsthistoricus. Zij was onder meer plv. directeur voorlichting van het ministerie van WVC. Ook is zij twaalf jaar actief geweest in de lokale politiek in Den Haag (raadslid, fractievoorzitter, wethouder cultuur en financiën). Ze vervult nu een aantal bestuurlijke functies, zoals voorzitter van de daklozenkrant Straatnieuws, bestuurslid van de Nieuwe Kerk in Den Haag en lid van de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland. Zij woont sinds 2015 in haar geboortestad Rotterdam.