De kwetsbare rechtsstaat

 

Nog een paar dagen, en dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ik hoop dat iedereen gaat stemmen en dat iedereen ook op de goede partij gaat stemmen. Dat leg ik even uit.

 

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden, als die partijen dat willen, onafhankelijk doorgerekend: voor welke plannen trekken partijen geld uit en wat zullen de gevolgen zijn van verwezenlijking van die plannen? Het Centraal PLanbureau (CPB) doet de algemene  financiële doorrekening en kijkt naar de sociaal-economische gevolgen, het Planbureau voor de Leefomgeving berekent de milieu- en klimaatgevolgen. Veelzeggend was onlangs dat de VVD wel het CPB de plannen liet doorrekenen, maar het Planbureau voor de Leefomgeving niet. Dus ontbraken in de vergelijking van de partijprogramma’s de milieueffecten van de VVD-plannen. In dat gat sprong GroenLinks, dat die berekening alsnog uitvoerde. Dus weten we nu: als u het milieu wilt verbeteren, moet u geen VVD stemmen.

 

Nog veel ernstiger waren de resultaten van de rechtsstatelijke doorrekening. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de verkiezingsprogramma’s doorgepluisd op plannen die indruisen tegen onze rechtsstatelijke principes, zoals: houdt de overheid zich aan haar eigen regels, worden fundamentele rechten en vrijheden van burgers gerespecteerd en hebben ze effectieve toegang tot de onafhankelijke rechter?

En dat was schrikken. Er zijn maar drie partijen die volledig groen licht krijgen voor rechtsstatelijkheid: GroenLinks, PvdA en D66. Alle andere partijen, ALLE ANDERE PARTIJEN, krijgen oranje en/of rode stoplichten van de advocaten voor sommige voorstellen uit hun programma’s. Al die andere partijen die de mond vol hebben van de rechtsstaat, nemen het er in de praktijk niet zo nauw mee. Denk aan de PVV, Ja21, CDA, Christenunie, SGP, VVD, SP, Partij voor de Dieren, Denk.

 

En? Gaat u op de goede partij stemmen? De rechtsstaat is een kwetsbaar bezit dat permanent onderhoud vergt.

 

Marieke Bolle
Latest posts by Marieke Bolle (see all)

Over Marieke Bolle

Marieke Bolle (1957) is communicatie-adviseur en kunsthistoricus. Zij was onder meer plv. directeur voorlichting van het ministerie van WVC. Ook is zij twaalf jaar actief geweest in de lokale politiek in Den Haag (raadslid, fractievoorzitter, wethouder cultuur en financiën). Ze vervult nu een aantal bestuurlijke functies, zoals voorzitter van de daklozenkrant Straatnieuws, bestuurslid van de Nieuwe Kerk in Den Haag en lid van de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland. Zij woont sinds 2015 in haar geboortestad Rotterdam.