Mag het kabinet tevreden zijn?  

 

Het kabinet heeft de eerste helft van deze kabinetsperiode afgesloten. En dat gebeurde met nauwelijks ingehouden tevredenheid. De laatste peiling liet dan ook een mooie score  zien: 47 procent van de ondervraagden toonde zich content met het beleid, een opmerkelijk verschil met de magere score van 33 procent bij het begin van deze kabinetsperiode. De vraag is natuurlijk of er rede is voor deze genoegzaamheid.

De gunstige cijfers zijn vooral veroorzaakt door het bereiken van  twee belangrijke akkoorden, die over de pensioenen en die over het klimaat. Voorwaar twee staaltjes van politieke krachtpatserij, die bewondering verdienen. Maar helpen beide akkoorden de samenleving ook echt vooruit of gaat het om typische compromissen, waarbij de geit en de kool worden gespaard?

Interessant is in dit verband het besluit dat afgelopen vrijdag op de laatste vergadering voor de vakantie werd genomen over het vuurwerk. Alleen het allerzwaarste vuurwerk wordt (overigens pas bij de volgende jaarwisseling!) verboden. Een legertje deskundigen, waaronder veel politiemensen, riep meteen dat zo’n maatregel in het geheel niet helpt. En er ontstond natuurlijk meteen weer de discussie over het vuurwerk als typisch Nederlandse traditie. Onzin natuurlijk, overal in  de wereld wordt bij de jaarwisseling vuurwerk afgestoken, maar er is geen land ter wereld waar iedereen, groot en klein, in zijn eigen straatje hel en verdoemenis mag aanrichten. Er vallen gewonden, soms doden, de schade aan ogen en handen is enorm, hulpverleners worden bestookt, het milieu wordt ernstig verziekt, modale gezinnen gooien er een half vermogen tegenaan en achteraf zijn nog maar weinigen gelukkig met de ellendige start van het nieuwe jaar. De roep om afschaffen wordt elk jaar luider, maar met name VVD en CDA, met steun van andere conservatieven, vinden dat die ‘traditie’ gewoon moet blijven.

De bereikte akkoorden over pensioenen en klimaat, veel belangrijker dan het vuurwerkvraagstuk natuurlijk, ademen dezelfde sfeer, aardige aanzet, maar niet echt doorbijten. Bij het pensioenakkoord is dat niet zo verwonderlijk. Daar spelen ook werkgevers en werknemers een belangrijke rol en moet er dus nog meer ‘gepolderd’ worden dan normaal. We hebben nog altijd het wellicht beste pensioenstelsel in de wereld en dat zal voorlopig wel zo blijven. Maar het vraagstuk van de grote discrepantie tussen de enorme reserves van de fondsen en het feit dat de pensioenen al enkele decennia zijn bevroren, is niet echt dichter bij een oplossing gekomen. Niettemin verdient minister Koolmees van sociale zaken een pluim voor zijn vasthoudendheid en geduld om een werkbaar compromis voor elkaar te krijgen.

Het klimaatakkoord is vooral nog erg vaag. Je hoort de makers ervan te vaak opgelucht melden ‘dat we nu de tijd hebben tot 2030’. Die tijd is er ondanks het gebral van Thierry Baudet natuurlijk niet. Wat verder opvalt is dat de auto, vervuiler en ruimtevreter, opnieuw aan alle kanten wordt ontzien. Het is ongeveer dertig jaar geleden dat Neelie Kroes als eerste VVD’er, ook min of meer tot haar eigen schrik, tot de conclusie kwam dat aan rekeningrijden niet te ontkomen viel. En thans staat haar partijgenoot en zelfbenoemd kandidaat voor het premierschap, Cora van Nieuwenhuizen, al op voorhand klaar het rekeningrijden rigoureus af te wijzen. Het kabinet zegt tijd nodig te hebben voor klimaatmaatregelen, maar er zijn tal van zaken die nu al kunnen worden ingevoerd, zoals verlaging van de maximum snelheid.

Ik ben zelf sterk voorstander van de openstelling van winkels op zondag, maar ter wille van het milieu wil ik daar best op terugkomen. Begint een goede zorg voor het milieu immers niet vooral ook bij jezelf?

 

Dick Toet

Over Dick Toet

Dick Toet (1942) is zijn hele loopbaan werkzaam geweest in de dagbladjournalistiek. Hij was onder meer parlementair redacteur (Brabant Pers), vijf jaar correspondent in de USA (Zuid Oost Pers) en bijna twintig jaar lid van de hoofdredactie van de Haagsche Courant