Nee, Trump valt niet mee  

 

Wat opvalt in de talloze beschouwingen over één jaar president Trump is dat de toon veelal aanzienlijk milder is geworden dan in  de eerste maanden na zijn aantreden. Het is eigenlijk best meegevallen, constateren veel commentatoren. De wereld en Amerika bestaan nog, Trump heeft nauwelijks iets van zijn verwerpelijke voornemens kunnen uitvoeren en het Republikeinse Congres weet hem af en toe nog redelijk af te remmen. Bovendien staat zijn fanatieke aanhang nog onverminderd achter hem. Er werd zelfs geopperd dat als je de tweets weglaat er niet zo veel verschil is tussen Trump en zijn voorganger Obama. Het verbijsterende bewind van de Trump-clan lijkt te wennen.

Die gewenning lijkt de evaluatie te beïnvloeden en het ontneemt kennelijk velen het zicht op de werkelijkheid. Nee, Trump valt niet mee. Trump valt helemaal niet mee. Het grote gevaar is dat de gevolgen van zijn desastreuze beleid nog niet echt merkbaar zijn. Maar op een aantal zeer belangrijke onderwerpen is een beweging in gang gezet, die een groot gevaar oplevert voor in eerste instantie de Amerikaanse samenleving, maar ook voor het welvaren van de wereld.

Neem het belastingplan, één van de weinige voornemens, die Trump al wel van de grond heeft gekregen. Het zal de toch al enorme kloof tussen rijke en arme Amerikanen nog monsterlijker maken. De bijna 40 procent van de Amerikanen, die minder dan 15.000 dollar per jaar verdient, zal er weinig van merken. Maar steenrijk Amerika wrijft zich al in  de handen. Het zal de verhoudingen in verdeeld Amerika tot ver in de toekomst nog verder op scherp zetten. Ronald Reagan drukte er begin jaren tachtig een vergelijkbaar maar veel minder omvangrijk belastingplan plan door en dat bracht het land in een geweldige financiële crisis. Pas in twee termijnen Clinton slaagde het land er in weer financieel op te krabbelen.

Trump heeft intussen zijn stempel al gedrukt op het Hooggerechtshof. Trump benoemde in april een aartsconservatief, waardoor de balans in dit hoogste Amerikaanse rechtscollege naar uiterst rechts doorslaat. Ook in de laag eronder zijn al extreem conservatieve rechters benoemd en die benoeming geldt voor het leven en zal de Amerikaanse rechtspraak dus nog tientallen jaren beïnvloeden.

Van belang voor de toekomst is ook de benadering van het klimaatprobleem door de Trump-administratie. De president is één van de weinigen die nog heilig gelooft in het heil van olie en kolen. Trump heeft al nieuwe olieboringen in kwetsbare gebieden toegestaan en dat zullen er nog veel meer worden. Een ecologische ramp in de Verenigde Staten lijkt onafwendbaar, maar ook mondiaal zal het klimaatbeleid van de Amerikaanse regering voelbaar blijven.

En zeker niet onbelangrijk is dat het prestige van de Westerse wereld en zeker dat van de Verenigde Staten in het geding is. Niemand kijkt nog op tegen de USA, je kunt je voorstellen dat in dictatoriale regiems wordt gedacht ‘ach, dan is het bij ons misschien zo slecht nog niet’, regeren per tweet wordt lachwekkend gevonden en dat is het natuurlijk ook.

Denken dat het wel meevalt met Trump is een vergissing. De Amerikanen beslissen uiteraard hoe het verder moet met deze rampzalige president. Maar laten wij vooral een morele steun zijn voor de miljoenen Amerikanen, die het schaamrood geregeld op de kaken staat.

Deel dit berichtShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Dick Toet

Dick Toet

Dick Toet (1942) is zijn hele loopbaan werkzaam geweest in de dagbladjournalistiek. Hij was onder meer parlementair redacteur (Brabant Pers), vijf jaar correspondent in de USA (Zuid Oost Pers) en bijna twintig jaar lid van de hoofdredactie van de Haagsche Courant
Dick Toet

Latest posts by Dick Toet (see all)

Over Dick Toet

Dick Toet (1942) is zijn hele loopbaan werkzaam geweest in de dagbladjournalistiek. Hij was onder meer parlementair redacteur (Brabant Pers), vijf jaar correspondent in de USA (Zuid Oost Pers) en bijna twintig jaar lid van de hoofdredactie van de Haagsche Courant

Een gedachte over “Nee, Trump valt niet mee  

  1. Geachte heer Toet,
    Een kleine halve eeuw is baas Trump een vaste bezoeker in alle huiskamers van het Amerikaanse volk via de TV en in die halve eeuw zijn alle Amerikanen uitstend op de hoogte van alle strapatsen, uitlatingen en ideeen van deze man en toch heeft meer dan de helft hem gekozen om het land 4 jaar te leiden en daar is iets waar U en al uw ZZP duiders en tv hostes nog geen enkel onderbouwd antwoord op hebben gegeven, U komt met al uw gelijkgezinde ZZP duiders in de MSM daarbij geholpen door een stel obsessieve TV Hostes niet verder dan het voortdurend herhalen van al of niet verzonnen randverschijnselen of dat de wereld vergaat. Als U wat minder uw ex collega,s van de MSM zou lezen en aanhoren dan zou U geweten moeten hebben dat de meerderheid van de Amerikanen bewust deze financieel onafhankelijke bejaarde “olifant in de
    porseleinkast ” gekozen hebben om het gehele bureaucratisch ambtelijke bestuursapparaat met al haar zijtakken in de wetenschappelijke instituten en belangenorganisaties eens goed door elkaar te schudden en dat gaat nu eenmaal niet met die keurige volstrekt afhankelijk ambtenaar Obama, een prima man maar in de verste verte geen baas.
    De meerderheid van het Amerikaanse volk heeft veel beter begrepen dan U en al Uw mede ZZP duiders dat de USA veel te veel naar de pijpen aan het dansen was van alles en iedereen in de wereld tegen idioot hoge kosten met steeds minder rendement voor de USA. Als een land als de USA veruit superieur is op alle gebieden die je maar kunt bedenken zoals in de wetenschap, met innovatie, in de Informatie technologie, de economie, het kapitaal, met een onafhankelijke voedsel en energie voorziening en militair helemaal met kop en schouders boven alles en iedereen uitsteekt met als gevolg dat de USA zonde de rest van de wereld kan maar de rest van de wereld niet zonder de USA dan dienen de bakens met harde hand te worden verzet of dat de moord en brand schreeuwende activistische manupilerende MSM dit nu leuk vind of niet. Als U zijn toespraken welke hij heeft gehouden in Polen, Brussel, Riad en Davos eens goed zou analyseren dan had U niet de zoveelste columnist geweest die hun tijd verdoen met met ransige randverschijnselen.

Reacties zijn gesloten.