Tips voor Rob Jetten

 

Rob Jetten, de nieuwe fractievoorzitter van D66 heeft nog geen verpletterde indruk gemaakt. Hem wordt vooral het herhalen van een mantra verweten. Maar het is nog wat te vroeg om hem nu al te beoordelen. Geef hem nog wat tijd. Hoewel …, hoeveel tijd heeft hij nog?

Anders geformuleerd, hoe lang heeft het huidige kabinet Rutte III nog? Met de krapst mogelijke meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer is het onzeker of het de vier jaar zal volmaken. Zeker als het routinier Pechthold als steun mist.

Wat gaat Rob Jetten doen? Kiest hij voor volwaardige steun aan het regeerakkoord, of zal hij proberen zich alvast voor te sorteren als nieuwe politieke leider van D66 na de volgende verkiezingen?

Om hem met het laatste te helpen heb ik nagedacht over de standpunten die hij kan innemen om D66 van het wat stoffige imago af te helpen. Want dat is nodig. Jarenlange steun aan wat als het VVD beleid van Rutte wordt gezien maakt zijn startpositie bij de volgende verkiezingen niet sterk. Niet alleen hebben D66 ministers en fractie geholpen de oude kroonjuwelen om zeep te helpen, ook hebben zij het vermaledijde afschaffen van de dividendbelasting gesteund, zij het tandenknarsend. Loyaliteit is eervol maar wordt niet altijd begrepen. Dus is er een frisse nieuwe boodschap nodig. Met daarin de volgende punten.

In de eerste plaats moet D66 zich kritisch gaan opstellen tegenover de ongebreidelde vrij markteconomie. Daarmee is zeer veel misgegaan in de laatste decennia. Denk bijvoorbeeld aan de bankencrisis plus het huidige gedrag van banken die niets geleerd blijken te hebben van de crisis die ze hebben veroorzaakt. Maar ook in de zorg loopt die politiek nogal mis. Niet alleen nationaal, maar ook in gemeenten.

Daarom de volgende gewenste nieuwe D66 politieke uitgangspunten.

  1. De gemeenten moeten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen  voor de zorg en niet alles moet aan zorginstituten overgelaten worden. Dat werkt niet en is duur en bureaucratisch.
  2. De ABN AMRO bank moet worden genationaliseerd. De staat heeft nog een behoorlijk aandelenpakket en dat moet worden uitgebreid tot een meerderheid. Bovendien moet de afdeling aandelenhandel en wat dies meer zij, dus het risicovolle deel van de bank – risicovol zowel in financieel als in ethische opzicht –, worden afgestoten. Zodat er een ouderwetse spaarbank overblijft, die als enige veilige bank voor de burger kan functioneren. Bovendien kan hij een voorbeeldbank vormen die de klassieke nutsfunctie vervuld. Daar zit iedereen op te wachten.
  3. Wat de buitenlandse politiek betreft moet vol worden ingezet op het Europabeleid. Ik voorspel dat door Trump en Xi en het gedoe in het oude Oost-Europa steeds meer (jonge) stemmers voor een Europa van de hoop kiezen, een democratisch Europa van de durf dat een sterke rol in de wereld kan spelen, zowel op economisch, sociaal, technologisch als militair gebied. Daarom moet het frontaal aanvallen van de nationalistische partijen en partijtjes in Nederland en daarbuiten, dat D66 altijd op het lijf geschreven staat, door de nieuwe politieke leider met jeugdig elan worden uitgedragen. Daarbij past de herziening van het Europese kiessysteem, waarbij de burger kandidaten voor het Europese parlement uit alle EU landen kan kiezen, waardoor dat onafhankelijker van de nationale partijen komt te staan.
  4. Wat het vluchtelingebeleid betreft moet een scherpe keuze worden gemaakt. Echte vluchtelingen zijn welkom en moeten zodra ze zijn toegelaten geholpen worden tot deelname aan het economische en sociale systeem, zodat ze zich kunnen ontplooien en een nuttige rol kunnen spelen in onze maatschappij. Economische migranten moeten worden geselecteerd op hun waarde voor onze maatschappij. Er zal in Nederland een grote behoefte blijven aan goed opgeleide buitenlandse werknemers en wetenschappers. Een strenge kwaliteitsselectie is daarvoor nodig.

Ik heb één persoonlijke wens. Laat D66 de Nederlandse taal verdedigen, niet tegen het Engels of Chinees, maar daarmee gelijk op. Want wie de nationale geschiedenis en literatuur niet in zijn moedertaal leert, vervreemdt zich van zijn eigen cultuur, ook de Europese, en wordt vluchteling in eigen land.

 

 

Theo Monkhorst

Over Theo Monkhorst

Theo Monkhorst was journalist, politiek adviseur, politicus en columnist. Sinds 2005 heeft hij vijf romans, vier bundels gedichten, een bundel vertaalde poëzie, twee toneelstukken en een groot aantal columns en korte stukken gepubliceerd. Hij werkt aan een nieuwe roman en nieuwe gedichten

2 gedachten over “Tips voor Rob Jetten

  1. Hallo Theo, fijn dat je terug bent op het ‘oude nest’, hopelijk niet eenmalig. En dan ook nog met verstandige taal. Warme groet, Dick Toet

Reacties zijn gesloten.