Rutte faalt als crisismanager

 

Het virus is nu al een heel jaar onder ons en nog steeds is het beleid niet op orde. Sterker gezegd: het is nog altijd een puinhoop. Dat is te wijten aan individuele ministers als de Jonge en Slob, maar ook aan de aanvoerder van de club: Mark Rutte. Hij faalt volkomen in zijn rol als minister-president. Als zijn ministers incompetent blijken te zijn en hij ze niet kan ontslaan om partijpolitieke redenen, moet hij ze onder curatele stellen en zelf de regie overnemen.

Dat heeft hij nagelaten, wat ons tot dusver 3000 onnodige doden heeft gekost.

Hoe komt dat? Mist Rutte de geest- en daadkracht van een Lubbers? Of is hij bang fouten te maken met het oog op de komende verkiezingen? Ik denk beide.

Hij had tegen die ijdele zwetser de Jonge en die slome Slob moeten zeggen: het is duidelijk dat jullie het niet aan kunnen. Voortaan doe je niks zonder mij. Hij had er kortom een Chefsache van moeten maken, zoals Merkel, Macron en Johnson dat doen. En nu ook Joe Biden.

Zijn de versnipperde GGD’s niet bij machte het testen en prikken voor elkaar te krijgen? Dan benoem ik een regerings-commissaris. Ook schakel ik het leger in, zoals in 2009 is gebeurd met de Mexicaanse griep. Ik neem de eindbeslissing over alle maatregelen en niet dat incompetente VWS. Ook leg ik dat OMT aan banden. En er komen tijdig duidelijke richtlijnen voor het onderwijs.

Maar Rutte deed niks van dat alles. Formeel ligt het wat moeilijk in onze staatkundige verhoudingen. Maar een man met zijn statuur en ervaring had dat gewoon kunnen afdwingen. Nood breekt wet. En anders vertrekken die e Jonge en Slob maar door de achterdeur. Maar daarvoor miste Rutte kennelijk de moed en het gezag.

En als hij het in zijn eentje niet aandurft, kan hij een coalitie sluiten met mensen als Hoekstra en Koolmees, zodat een meerderheid ontstaat in de wekelijkse ministerraad. En er eindelijk een slagvaardig beleid wordt gevoerd.

Nu zijn we de risée van Europa. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven.

 

Frans Kok
Latest posts by Frans Kok (see all)

Over Frans Kok

Frans Kok (1944) is consultant public affairs. Daarvoor was hij o.m. politiek redacteur en columnist van NRC Handelsblad en directeur communicatie van het ministerie VROM