Wiebes worstelt met een weeffout  

 

Staatssecretaris van Financiën is geen simpel baantje. Zeker niet wanneer je, zoals Eric Wiebes, als niet-fiscalist politieke verantwoordelijkheid draagt voor de Belastingdienst. Ook Hans Leijtens, de Directeur-Generaal van de Belastingdienst, heeft geen fiscale achtergrond. Hij is een manager die tot taak heeft de politieke opdracht van Wiebes uit te voeren als een gehoorzaam soldaat.

Zo’n bevelsverhouding zal hem als voormalig commandant van de Marechaussee niet onbekend zijn, maar de Belastingdienst is geen legeronderdeel.

 

De Belastingdienst wordt de afgelopen vijftien jaar geconfronteerd met steeds ingewikkelder wordende regels voor heffingen en toeslagen en langs elkaar werkende computersystemen. Dit is het gevolg van onuitvoerbare regelgeving waarmee ‘de politiek’ denkt te kunnen scoren. De fiscalisten van de Belastingdienst zijn zich hiervan bewust, maar het ontbreekt de top van het ministerie aan fiscale kennis om tijdig tegengas te geven. Door deze weeffout is een toenemende spiraal van complexiteit ontstaan en worden plannen voor vereenvoudiging van het belastingstelsel moedeloos doorgeschoven op het bordje van een volgend kabinet. Als lapmiddel wordt intussen gegrepen naar het aantrekken van een legertje IT-deskundigen voor de Belastingdienst en het uitzwaaien van ervaren fiscalisten.

 

Is het dus verwonderlijk dat een gulle vertrekregeling voor ambtenaren van de Belastingdienst dreigt te leiden tot een massale exodus van ruim 7.800 in plaats van 5.000 medewerkers? Welnee, iedereen met een beetje gezond verstand en gevoel voor wat er speelt had kunnen voorzien dat dit een (voor de belastingbetaler) duurder akkefietje zou worden dan beoogd. Pakweg 70 miljoen euro meer dan de geschatte 650 miljoen. Plus een boete van 150 tot 200 miljoen die de Belastingdienst zichzelf zal moeten opleggen omdat dit voor de oudere vertrekkers een verkapte VUT-regeling is.

 

In een verhit debat met de Kamer ging Wiebes door het stof. Hij gaf toe te hebben gefaald. Maar, zo sprak hij krachtdadig, de zaak zal worden opgelost door de Belastingdienst onder curatele te stellen. Met lastige verkiezingen in het vooruitzicht ging de Kamer akkoord, mits de Staatssecretaris regelmatig vertelt hoe het ermee staat. Maar daarmee is het echte probleem niet uit de wereld. Want dat kan pas worden opgelost door een Staatssecretaris en een Directeur-Generaal Belastingen die beiden voldoende fiscale competenties hebben om de wetgever ervan te weerhouden onuitvoerbare wetten door te drukken.
Leuker kunnen we het niet maken.

 

 

Over Han Kogels

Han Kogels (1946) is prof. em. van de Erasmus Universiteit Rotterdam en secretaris-generaal van de International Fiscal Association. Daarvoor was hij fiscalist in het internationale bedrijfsleven en hoogleraar Europees Belastingrecht